Vi utför tjänster så som

 

○ Markplaneringar

○ Dräneringar

○ Trekammarbrunnar med infiltrationsanläggningar

○ Vatten och avloppsarbeten

○ Transporter av grus , matjord, och schaktmassor

○ Sommar och vinter hyvling

○ Kantskärning

○ Justering

○ Gräsklippning

○ Busk klippning

○ Bevattning

○ Ogräsrensning

○ Städning av trädgården

○ Vi kan även förmedla Grus och Matjord